[Näsijärven Purjehdusseura]

Telakoimisohjeet


Talvisäilytyspaikat tulee varata etukäteen satamamestarilta.

Omavaltainen telakointi seuran alueella on ehdottomasti kielletty.

Yhteisnostojen ulkopuolella tapahtuvasta talvitelakoinnista on sovittava erikseen satamamestarin kanssa.

Kaikki venepukit on merkittävä numerolaatoilla, joita saa satamamestarilta.

Seura ei vastaa mistään telakoinnin aikaisesta vahingosta. Veneen huollon yhteydessä on noudatettava riittävää varovaisuutta tulipalon ja muiden vahinkojen varalta. Käytettävät sähkölaitteet on oltava sähköturvallisuusmääräysten mukaisia.

Lämmittimien käyttämisestä telakoinnin aikana on sovittava satamamestarin tai satamakapteenin kanssa.

Seura ei huolehdi telakoitujen veneiden palovakuuttamisesta eikä vastaa mahdollisesti veneille tapahtuvista vaurioista tai niiden irtaimistoon kohdistuneista varkauksista.