VENEIDEN KATSASTUS

VENEIDEN KATSASTUS

PERUSTEET

Katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa.

Katsastuksen tärkeimpänä perusteena on Merilain 8 § Aluksen tulee, sitä merenkulkuun käytettäessä, olla niin rakennettu, varustettu, miehitetty, lastattu ja vaadittavin tarvikkein varattu, että ihmishenki ja omaisuus voidaan, ottaen huomioon sekä kulkuveden laatu että liikenne, johon alusta käytetään, katsoa turvalliseksi".

Vastuu veneestä ja siinä olevien henkilöiden turvallisuudesta on veneen omistajalla tai haltijalla, ja kulussa oltaessa päällikkönä toimivalla. Katsastus ei vapauta heitä tästä vastuusta. Päällikön on ennen purjehdukselle lähtöä parhaansa mukaan varmistauduttava siitä, että vene on täysin kunnossa, merikelpoinen ja riittävästi varustettu sekä miehitetty.

Kilpailussa noudatettavista katsastusohjeista määrätään kilpailukutsussa. Kilpailuturvamääräysten mukainen katsastus koskee vain kulloistakin kilpailutapahtumaa eikä korvaa sen ulkopuolella näiden sääntöjen mukaista katsastusta.

KATSASTUSMENETTELY
Katsastus jaetaan peruskatsastukseen ja vuosikatsastukseen. Katsastus tehdään purjehduskauden alussa kesäkuun loppuun mennessä, ja se on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun. Seura voi harkintansa mukaan myöntää pidennystä katsastuksen voimassaoloon tai poikkeuksia katsastuskaudesta.
Katsastettu vene merkitään vuosittain kotiseuran venerekisteriin, jolloin vene saa oikeuden käyttää seuransa lippua.
Katsastuksen suorittavat seuran siihen valtuuttamat, katsastajakurssin käyneet katsastajat, joilla on liittojen myöntämä katsastajalupa. Vene voidaan katsastuttaa myös vieraan seuran katsastajalla.

PERUSKATSASTUS

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi, sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa, tai jos vene on vaurioitunut. Seura voi myös peruskatsastuttaa veneen aina kun siihen katsotaan olevan aihetta. Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena, toinen runkokatsastuksena veneen ollessa maissa ja toinen veneen ollessa vesillä purjehdusvalmiina.
Peruskatsastuksessa tarkastetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet sekä moottori.

VUOSIKATSASTUS
Vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneen ollessa purjehdusvalmiina, jolloin tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet. 

Kaikki seuran venerekisterissä olevat veneet on katsastettava Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n sääntöjen mukaan.

Vain katsastetut veneet voidaan pitää seuran ja keskusjärjestöjen veneluetteloissa.

 

Seuran lippua saa käyttää ainoastaan katsastetussa veneessä.

 

Seuroihin rekisteröidyt ja katsastetut veneet saavat alennuksen venevakuutusmaksuista.

Katsastus on suoritettava kesäkuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen katsastamattomilta

veneiltä peritään kaksinkertainen laituripaikkamaksu.

 

Katsastus suoritetaan jäiden lähdön ja kesäkuun 30.päivän välisenä aikana.

Veneenomistajan on itse otettava yhteyttä katsastajaan katsastuksen ajan ja paikan sopimiseksi.

 

Ole itse aktiivinen ja huolehdi veneesi katsastuksesta niille varattuina katsastusiltoina !Mene katsastusiltana alustodistuksen ja rekisteriotteen kanssa toimistoon, josta saat tarvittavan katsastuluvan. Tämän jälkeen katsastuksen-

valvoja antaa sinulle katsastuspöytäkirjan. Menette katsastusmiehen kanssa näiden asiakirjojen kera veneeseesi tarkastamaan varusteet.

Ota jo edeltäkäsin valmiiksi esiin katsastulksessa vaadittavat kaikki varusteet, niin katsastus sujuu reippaasti.

Jos kaikki on kunnossa, niin katsastaja tekee hyväksymismerkinnät tarvittaviin asiakirjoihin.Katsastusillat, jolloin katsastajia on paikalla Jänissaaressa klo 18- 20, ovat seuraavat tiistait 23.5., 30.5., 6.6., 13.6.
Juhannusviikolla ei katsastuksia enää suoriteta.

Peruskatsastukset suoritetaan huhtikuussa veneen ollessa kuivilla, ilmoitetaan erikseen.

 

Jos et voi hoitaa veneesi katsastusta edellä mainittuina ajankohtina tai et laske venettäsi veteen ollenkaan, siitä tulee ilmoittaa seuran toimistoon.Purjehduskauden 2017 venerekisteri- ja katsastusmaksut ovat seuraavat:

Köliveneet

12 euroa

Moottoriveneet 1,2 ja 3 lk:at

12 euroa

Kevytveneet

7 euroa

Moottoriveneet 4 luokka

9 euroa